Advokatförbunds delegation och procedurutskottet

Den högsta beslutanderätten i Finlands Advokatförbund utövas av delegationen som består av 57 medlemmar. Delegationen samlas minst två gånger i året. Under delegationen verkar procedurutskottet som består förutom av delegationens ordförande, av en medlem från varje lokal avdelning. 

Ordförande

Advokat Antti Vainio (Savonlinna / St. Michels avdelning)

Vice ordförande

Advokat Tapio Malmivaara (Seinäjoki / Vasa Advokatförening)

Medlemmar

Suppleanter

Helsingfors Advokatförening


Riikka AutioLena Mitts
Jukka Blomberg Raili Rauvala
Mikko Elonheimo
Kenneth Svartström
Markku Fredman*)Teppo Vuorela
Jouni GauriloffAtik Ali
Sakari Halonen
Jukka Lång
Ulla-Riitta HarjuOrvokki Heiskanen
Mikko Helenius
Ville Ahtola
Elina HirvonenJoonas Laitinen

Liisa Ojala
Jussi JärvensivuSarianne Pennanen
Satu Karhunen
Panu Karhu
Suvi KnaapilaKiti Karvinen
Mikko Lehto
Tom Hedkrok
Sirpa Leppäluoto
Elina Skarra
Merituuli Lukkari
Janita Nyman
Salla Mäntykangas-SaarinenPekka Holopainen
Tapani Norros
Panu Voutilainen
Pirjo Ojala**)
Jyrki Leivonen
Antti PalmujokiPetra Lindberg
Olli Pohjakallio
Christer Antell
Tero Puha
Nina Aganimov
Hilkka Salmenkylä    
Susanna Taskinen
Mikko Salo
Pirkko Erämetsä
Toni Siimes
Marjo Kiukkonen
Jukka SoikkeliPetri Kyllönen
Salla Suominen
Kalle Kyläkallio
Sami Uoti
Elina Sarelius
Heikki UotilaPekka Ylikoski
Eljas VesterbackaMikko Kontturi
Kaisa Voutilainen     
Janne Nyman
Sari Vuori 
Anna-Maria Tamminen
  

Åbo Advokatförening


Mika KivikoskiKari Kemppainen
Lotta Kroneld-Virtanen*)
Ville Normasto
Tatu KulmalaEerik Anttinen
Anna Oksanen**)Esko Alakurtti
Heikki Pietinalho
Mikko Aaltonen


Satakunta avdelning


Veli-Matti Lanne**)
Jarkko Liljeqvist
Raine Ylikoski*)  
Rauli Virtanen
  

Tavastlands avdelning 


Jukka-Pekka Alanen**)   
Peter Rasmussen
Tomi Kauppinen*)
Toni Sortti
Jukka Reilin
Jarkko Lehtokannas
Hilkka Tuori Jaana Linna-Laiho
  

Päijänne-Tavastlands avdelning  


Mirva Lehtinen*) Tea Hagstedt**)
Minna HorelliMartti Kainulainen
  

Kymmene avdelning    


Onni Hietalahti**)
Jussi Luukko
Jukka Salo*)Mika Liukkonen
  

St. Michels avdelning     


Antti Vainio

Esa Valjakka*)Päivi Molari**)
  

Östra Finlands avdelning 


Mikko Jalkanen*)
Timo Pennanen
Jyrki Piiparinen**) Henri Hyvärinen
  

Mellersta Finlands avdelning    


Antti Paasonen*) Ari Kuukka**)
Mikko Tuomi
Markku Halonen
  

Vasa Advokatförening


Kirsti Kaatia*)
Anita Rinkineva
Tapio Malmivaara

Osmo Sippola**)Tapio Mäki
  

Uleåborgs avdelning    


Meeri Luolavirta**)Kalle Pyrhönen
Kyösti SalmirinneHannu Karhu
Olli SiponenVesa Hannonen
  

Lapplands avdelning   


Päivi Isomaa*)
Johannes Ahola
Satu Miinala**)Antti Kantola

*) medlem i procedurutskott
**) suppleant i procedurutskott


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga